• Müşteri Puanımız:
  • 3
Şu an işyerimiz: AÇIK
  • Yoga

Yoga

YOGA NEDİR ;

Yoganın Tarihçesi ve Yoga Tarihinin Dönemsel Gelişmesi;

Yoga kelime anlamı ile ‘birleşme, bütünleşme demektir. Birleşme; İnsanı evrendeki canlı ve cansız olan her şeyle birleştirmek. Bütünleşme; Vücudun, zihnin ve ruhun mükemmel uyumu ve bütünleşmesi, diğer taraftan ise bireysel bilincin Evrensel Bilinçle bütünleşmesi, anlamına gelir. Çok eski çağlardan beri insanlar, ermişler ve yaşamı merak eden herkes bir sürü farklı oluşumlarla dolu hareket halindeki evrenin “neden sel sistematiğini” anlamaya çalışmışlardır. Buradaki en önemli evrensel soru “nereden geliyoruz, nereye gidiyoruz? ”dur. Bu soruya yanıt arayan değerli kişiler inceden inceye doğanın hareketlerini; bitkileri, böcekleri, kuşları… tüm canlıları gözlemlemişlerdir. Bitki ve hayvanların farklı yaşam biçimlerini, davranışlarını incelemiş ve bunları insan bedenine uygulamış; etki ve sonuçlarını kendi bedenlerinde deneyimlemişlerdir. İşte bu kişiler ilk “Yogi” ve “Rsiler”dir. Bu kişilerin esas amaçları doğanın hayvanlara ve bitkilere bahşetmiş olduğu özel yetenek ve becerilere sahip olmaktı. Yapılan uygulama ve çalışmalar bugünkü yoga duruşlarını (yani hoş duruş anlamına gelen)( asanaları) oluşturmuştur.

Yoganın evrensel bilgisi bu kadar yalın, basit ve anlaması kolay bir bilgidir ve evrensel bilgi herkese açıktır.

Yoga bir din değildir. Yogiler kendi “öz”lerinin, yani ruhsal varlıklarının farkındalığını yaşar ve canlı-cansız tüm varlıkları daha yakın ve sevgi dolu algılar, onlarla bütünleşir. Yoga, insanları bedensel ve ruhsal disiplin yoluyla başarıya ve son olarak “aydınlanmaya” ulaştırmayı amaçlayan bir felsefedir.

Yoganın Faydaları;

Yoga insanın bütün yönlerini bedensel, zihinsel, duygusal, sinirsel, psikolojik, enerjetik ve spiritüel yönlerini olumlu bir şekilde etkilemektedir. Birçok insan günlük hayatın etkileşim ve streslerinden, fobi ve nevrozlardan acı çekmektedir. Yoga bütün bu problemlerin üstesinden gelmek için evrensel metot sunmaktadır. Ayrıca, bir çok insan için, gittikçe stresi arttıran toplumda, Yoga sağlık ve huzuru korumak için bir vasıta dır. Astım, diyabet, tansiyon dengesizliği, kireçlenme, sindirim düzensizliği, başka kronik ve yapısal hastalıkların tedavisinde modern bilim başarısız kaldığı halde Yoga bir alternatif terapi biçimi gibi başarıya ulaşmıştır. HIV ve kanser tedavisinde Yoga çalışmalarının etkisi araştırılmakta ve umut verici olumlu sonuçlar alınmaktadır. Tıp bilim adamlarına göre Yoga terapisi bedenin bütün başka sistemlerini ve organlarını direkt olarak etkileyen sinir ve endokrin sistemlerinde denge sağladığı için başarılıdır. Yoga, hiç bir sınıf, inanç, renk, ırk, cinsiyet ve yaş ayırımı olmayan, tüm insanlığa açık olan kültürel ve spritüel bilgi dalıdır. Yoga en kadim bütünsel sağlık sistemidir. Yoga, insanların mümkün olduğu kadar uzun zaman çalışmaya devam edebilmelerini sağlamakta dır. Yoga yaşamı dengeleme yoludur. Fiziki boyutta Yoga bedeni, zihni ve duyuları dengelemek ve uyuma sokmak için bir vasıtadır. Yoga bütün bu problemlerin üstesinden gelmek için evrensel metot sunmaktadır. Yoga düşünce, söz ve eylem veya kafa, kalp ve el arasında uyum ve kaynaşmadır.

Asana olarak adlandırılan duruşlar ;

Omurgayı çeşitli biçimlerde çalıştırarak esnetmekte, yumuşatmakta ve sağlıklı yapmaktadır. Merkezi sinir sistemi oksijenli kanla beslenmekte ve güçlenmektedir. Vücut çalışmaları eklemleri esnetmekte, kasları güçlendirmekte ve uzatmakta, iç organları uyarmakta ve canlandırmaktadır. Bloke olmuş enerjiyi serbest bırakmakta, beden enerjik ve canlı olmaktadır. Tüm beden, organlar ve kaslar besleyici maddeler, oksijenli kan ve biyoenerjiyle yıkanmaktadır. Her bir hücre arınmakta, yenilenmekte ve canlanmaktadır. Solunum, sinir, kardiovasküler, dolaşım, sindirim ve boşaltım sistemleri daha sağlıklı olmakta ve verimli çalışmaktadır. Beyinsel fonksiyonlar düzene girmekte, zihin keskinleşmekte, stres atılarak yorgunluk giderilmekte dir. Yoga duruşları kan ve lenf dolaşımını geliştirmekte ve daha iyi bir hale getirmektedir. Neticede bu organlar oksijenli kanla yıkanarak canlanmakta ve arınmakta, beyin hücrelerinde birikmiş toksinler atılmakta ve beyin fonksiyonları gelişmektedir. Bacaklar birikmiş kirli kandan kurtulmakta ve dinlenmekte dir. Yerçekiminin etkisi tersine çevrildiği için kalp beyine kan pompalama görevinden özgür kalmakta ve rahatlamaktadır. Sempatik sinir sistemi uyarıldığı için beden gevşemekte ve uyku kalitesi yükselmektedir. Ruh hali ve yaşama bakış açısı olumlu bir şekilde değişmektedir. sağlık, güzellik, güç, dayanıklılık, hafiflik, aydınlık, sinirsel dinginlik ve mutluluk vermektedir. Yoga sağlık ve huzuru korumak için bir vasıtadır.

DİĞER Yoga