Manisa Yoga

Hakkımızda

Yoga felsefesi, evrenin yaratılışından beri sayısız kuşaklar boyunca Üstattan öğrenciye şifahen aktarılan, nefes alan ve bütünlüğünü bozmadan yaşayan bir organizmaya benzemektedir. Yoga kelime anlamı ile ‘birleşme, bütünleşme demektir.

Birleşme;

İnsanı evrendeki canlı ve cansız olan her şeyle birleştirmek.

Bütünleşme;

Vücudun, zihnin ve ruhun mükemmel uyumu ve bütünleşmesi, diğer taraftan ise bireysel bilincin Evrensel Bilinçle bütünleşmesi, anlamına gelir. Yoga uygulayarak insan vücudunu, duygularını ve zihnini tamamen kontrol edebilir. Doğadan ve evrenden kopmaz. Bir yaşam disiplini olan yoga, sadece mat üzerinde yapılan bir uygulamanın ötesinde zihinsel, aynı zamanda kişinin özü ile buluşmasına yol gösteren derin bir çalışmadır. Yoga sağlık ve huzuru korumak için bir vasıtadır. Manisa Yoga olarak amacımız, günlük hayatımızın karmaşasında, insanların gelip yoga yapacakları, nefes alacakları ve bedenleriyle barışacakları, bir ortam ve toplum yaratmaktır. Yoga seansın da sıralamalara odaklanarak duruşlar arasında geçerken nefes ve hareket ilişkisini vurgular. Bu uygulama ile bedende güçlenme ve esneme gelişirken zihin dinginleşir. Katılımcılar kendileri ile ilgili farkındalıklarını, odaklanmalarını ve sağlıklarını geliştirmektir. Biz bunu doğal ortam da sevgi, şefkat, tutku, bireyselliğe saygıyla ve güven ortamında yapıyoruz.

Yoga Pilates Manisa Yoga Yoga Akademi